fbpx

A – AQUACENTRUM

Úvod

Základním bodem programu je vybudování krytého bazénu ve Velkém Meziříčí. Proč potřebujeme bazén ve VM, když do Třebíče je to 20 km a můžete tam být za chvíli autem nebo autobusem? Protože je to služba občanům města v každém věku. Úkolem města je poskytnout občanům takové zázemí, aby se ve městě cítili dobře a nestěhovali se pryč. V současné době dochází k úbytku obyvatel, i když pracovních míst je zde hodně a dobře placených. Jednou z podstatných věcí pro rozvoj města je budování jeho infrastruktury, do které dle našeho názoru zcela určitě bazén patří.
V další části uvádíme konkrétní čísla a fakta, která vychází ze Studie proveditelnosti bazénu ve Velkém Meziříčí, kterou pro Město VM vytvořila firma Centroprojekt Zlín v říjnu 2017. Pod projektem je podepsán ing.arch.Jaroslav Ševčík a kolektiv.

Námi navrhovaná varianta

Plavecký bazén 25 m s wellness zónou – optimální poměr pořizovací ceny a provozních nákladů, navíc rozšířený o zábavní část – tobogán atd.

Cena výstavby nového krytého bazénu

  1. plavecký bazén (25 m) –  83 milionů Kč
  2. plavecký bazén (25 m) s wellness zónou – 110 miliónů Kč
  3. plavecký bazén (25 m) se dvěma menšími – cvičným a relaxačním, vnitřním a venkovním wellness, výplavovým bazénem či tobogánem – 140 – 165 miliónů Kč

Provoz nového krytého bazénu

Podle studie, která byla vypracována pro město je u první dvou variant              generovaná roční ztráta od 100 do 150 tisíc Kč. U třetí varianty kolem dvou miliónů Kč. Tyto kalkulace jsou velmi sporné, uvažujme střízlivou variantu, že u druhé varianty, tj. bazén + wellness bude roční ztráta 2 mil. Kč. V případě, že bude ztráta menší můžeme být jen příjemně překvapeni.

Celkové provozní náklady jsou kalkulovány těsně pod osm miliónů Kč ročně včetně energií a zaměstnanců.

Využitelnost bazénu

Celkový počet obyvatel města Velké Meziříčí včetně spádové oblasti je cca 40 tisíc. V ní žije celkem 1300 dětí předškolního věku a 3400 školáků. Podle studie to dává slušný potenciál pro návštěvu krytého relaxačního aquacentra pro výuku plavání v dopoledních hodinách. K tomu v Meziříčí a okolí působí mnoho sportovních klubů, které mohou centrum využívat k regeneraci. Navíc může být také založen plavecký oddíl. Obyvatelstvo a potenciální návštěvník v produktivním věku představují ve VM 66 % obyvatelstva a v nejbližším okolí je procentuální poměr stejný.

Návštěvnost bazénu v naší blízkosti

Co se týče konkrétních čísel návštěvnosti, zmiňuje studie například Žďár nad Sázavou a Nové Město na Moravě. V roce 2015 bazén ve Žďáře navštívilo 180 500 lidí. Koncem roku 2015 se otevřely městské lázně v Novém Městě, které v roce 2016 měly 120 000 návštěvníků. V témže roce ve Žďáře, přestože panovaly obavy ze snížení návštěvnosti kvůli nedalekému novoměstskému zařízení, stoupla na 190 500 lidí.

Krytý bazén v menších městech

Velkému Meziříčí patří 6. místo dle počtu obyvatel v Kraji Vysočina. Všechna města, která jsou v počtu obyvatel před VM, mají krytý bazén nebo relaxační centra. „V kraji jsou ale i menší města, která krytý bazén provozují – například Nové Město n. M., Bystřice n. P. a Moravské Budějovice,“ uvádí se ve studii, „jsme toho názoru, že město Velké Meziříčí by relaxační centrum v základním vybavení a přiměřené velikosti provozně zvládla. Byl by to přínos pro komfort a rozšíření služeb místnímu obyvatelstvu, ale i nejbližšímu okolí.“ Nyní uvažují o výstavbě krytého bazénu v pětitisícové Ledči nad Sázavou. Krytý bazén se tak v tuzemsku stává standardem i v menších městech podobných Velkému Meziříčí.

Komplexnost a případná dělba nákladů

V současné době se řeší konkrétně jaké by byly náklady společně se zimním stadiónem. Protože stávající ZS vyžaduje rekonstrukci za desítky miliónů Kč, podstatně by se dohromady snížily náklady na provoz obou sportovišť.

Finanční zdroje

Je potřeba maximálně využít možností dotací na pořízení bazénu či případně nového ZS v kombinaci s bazénem. Protože v rozpočtu města je každý rok na investice, ale také údržbu nebo opravy stávajících objektů cca 60 mil. Kč. U nás ve městě se, bohužel, dotace na vybudování něčeho nového skoro nevyužívaly.

Roční náklady na provoz dalších městských subjektů

Město dotuje pravidelně více městských subjektů, pro upřesnění uvádíme výši jejich ročních dotací. Z uvedeného lze vidět, že případná dotace bazénu ve výši 2 milióny Kč není až tak zásadní částkou v rozpočtu města.

Jupiter club – 5,5 mil.
Muzeum – 4 mil.
Knihovna – 3,7 mil.
Správa sportovišť (zimní nebo fotbalový stadion atd.) – 2 mil.
Radniční média (městský zpravodaj a web) – 800 tisíc
Dóza, středisko volného času Velké Meziříčí – 680 tisíc
Letní koupaliště – 360 tisíc
Wellmez, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  – 155 tisíc

Za Meziříčské fórum Tomáš Rapušák a Aleš Horký

Soubory Studie proveditelnosti relaxačního centra ve Velkém Meziříčí