fbpx

B – BEZPEČNOST, BYTOVÁ POLITIKA

Bezpečnost

Cože? Bezpečnost? Proč? Vždyť naše město docela bezpečné je. Ano, to je pravda a musíme udělat vše pro to, aby to tak zůstalo i nadále. První kroky byly učiněny již současným zastupitelstvem.  Pozemky v areálu bývalých Technických služeb byly převedeny na Krajské ředitelství policie kraje Vysočina pro výstavbu nové služebny a v současné době tam probíhá rekonstrukce inženýrských sítí.

Původně tam měla být služebna městské policie.  Odchodem České spořitelny však Město získalo volné prostory, které mohou být na služebnu městské policie přebudovány bez dalších náročných stavebních prací a městská policie tak i nadále zůstane v centru dění, ale ve větších prostorách. A to přispěje k možnosti doplnění stavu městské policie na počet potřebný k zajištění nepřetržité služby strážníků 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

Bezpečností jsme však měli na mysli i bezpečný pohyb osob a cyklistů po městě. Ten chceme zajistit především dalšími opravami chodníků a místních ulic.

Prioritou pro nejbližší období je vybudování přechodu přes ulici K novému nádraží za Penny marketem, kde každé ráno přebíhá přes frekventovanou silnici spousta žáků i dospělých při chůzi do školy či na autobus nebo vlak. V současné době je již projektová dokumentace na tento přechod dokončena a po schválení rozpočtu a uvolnění peněz by nic nemělo bránit jeho výstavbě.

Bytová politika

Bytová politika je pro nás také důležité téma. Už od roku 2008 počet obyvatel našeho města soustavně klesá, což je způsobeno nejen stárnutím populace ale i odchodem mladé generace do jiných měst.  V současné době dochází ke zdražování hypoték a úvěru, takže ne každý má možnost si financovat vlastní bydlení. Město však volné bytové kapacity nabídnout nemůže.

V této oblasti se chceme zaměřit na dvě oblasti. V roce 2016 město koupilo bývalý internát SŠŘS Hornoměstská, který je dosud nevyužitý. Chtěli bychom se zasadit o jeho přestavbu na dům s pečovatelskou službou.

Pro mladé a neúplné rodiny, které nemají možnost zajistit si své vlastní bydlení, je potřeba zajistit do budoucna bydlení jinak a to především výstavbou nájemních bytů.

Ministerstvo pro místní rozvoj v současné době připravuje návrh zákona o sociálním bydlení, který by v průběhu měsíce října mělo předložit vládě. Tento zákon by měl obsahovat i podmínky stoprocentního financování tohoto bydlení státem. Projekt by měl být časově omezen do roku 2035.

Musíme od samého začátku sledovat kroky vlády vedoucí ke schválení tohoto zákona, abychom v  případě splnění podmínek byli schopni v co nejkratší době předložit projekt a mohli této dotace plně využít.

Za Meziříčské Fórum Jurdová Jiřina