fbpx

C – CENTRUM MĚSTA

Problematické, tolik diskutované a celé město rozdělující téma je CENTRUM MĚSTA. Přesto si myslíme, že mnohé věci jsou strašně jednoduše řešitelné. Dovolili jsme si řešení problémů centra města shrnout do třech P: Parkování, Předláždění a Příjemné prostředí.

Největším problémem ve středu našeho města je PARKOVÁNÍ. Často je naše náměstí nazýváno jediným placeným kruhovým objezdem v České republice. Přijedete autem, zaplatíte deset Kč u vjezdu, dvakrát dokola objedete náměstí, a protože nezaparkujete, tak odjíždíte pryč.
Existuje více technických možností řešení, přičemž všechny rozumné možnosti mají společný princip. Určí se doba, po kterou je parkování zdarma, hodinová sazba a sazba za dlouhodobé parkování. Chceme, aby každý mohl na naše náměstí přijet autem, vyřídit nezbytné úkony a zase odjet. Nezbytnými úkony jsou návštěva lékaře, banky, úřadu, obchodů apod. Optimální doba je hodina zdarma a dále placení po půl hodině parkování. Třeba deset Kč na každou další půlhodinu parkování. Cena je otázkou všeobecné dohody. Parkování by se platilo v parkovacích automatech umístěných ve středu města. Na dlouhodobé parkování by bylo využito parkování v bývalém Svitu, které nebude zpoplatněno.

Dalším diskutovaným problémem centra města je PŘEDLÁŽDĚNÍ. Na mnohých místech je již dlažba opravdu ve špatném stavu. Nejde vyměnit dlažbu a za rok ji nechat zničit, protože plynaři nebo vodaři budou kopat do země. Důležitou a podstatnou informací je, že plynaři mají v plánu rekonstrukci sítí ve VM až v roce 2021. Takže realizace návrhu podle architektonické soutěže by mohla začít nejdříve v roce 2021 po rekonstrukci sítí.  

Samozřejmě chceme, aby v centru města bylo PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ. Chceme, aby se kroky obyvatel a návštěvníků města ubíraly do centra města. Jednou z podstatných věcí, kterými se liší město od vesnice, jsou odpočinkové zóny pro obyvatele či návštěvníky města. Kde jinde by měly být než v centru?

Samozřejmě předláždění a příjemné prostředí chceme vytvářet ve spolupráci s architekty. Nicméně situace ve městě by se měla po architektonické stránce řešit komplexně. Je otázkou, zda by si naše město nezasloužilo institut městského architekta.

Za Meziříčské Fórum Tomáš Rapušák