fbpx

D – DOPRAVA, DENTISTÉ

D   dentisté, dentální péče

Nedostatek dentistů, respektive stomatologů v našem městě kopíruje jejich nedostatek v celé republice. Jsme si vědomi toho, že ambulantní lékařská péče je prakticky zcela privátní záležitostí / a tedy i péče stomatologická/ a že faktickou zodpovědnost za dostupnost této péče ze zákona nesou zdravotní pojišťovny. Přesto si myslíme, že se naše město k této problematice má postavit čelem a pomoci ji řešit. Toto konstatování jistě pochopí ten, kdo stomatologickou péči akutně potřebuje a marně hledá svého potenciálního zubního lékaře! Prostě nejsou….

Již dnes jedna zubní lékařka provozuje svoji praxi v městských prostorech, které byly nedávno městem zrestaurovány a rozšířeny.

Na II. základní škole vlastní město zubní ordinaci, která je minimálně využívána.

Navrhneme zastupitelstvu tuto ordinaci moderně vybavit stomatologickou technikou a nabídnout formou dlouhodobého zápočtu těchto investic do pronájmu ordinace mladému, začínajícímu stomatologovi. Lze uvažovat i o odpočtu dlužné investice při zavázání se tímto stomatologem v této ordinaci působit adekvátní počet let.

Budeme se snažit zajistit mladému stomatologovi a jeho rodině kvalitní bydlení, opět s podmínkou jeho několikaletého působení v našem městě.

Zkusíme oslovit vedení lékařské fakulty a pokusíme se vypsat pro mladé stomatology městské stipendium – opět s podmínkou závazku na několik let práce v našem městě.

Jednoznačně na úrovni města budeme jednat se zástupci zdravotních pojišťoven o vzniklé situaci v našem regionu a budeme společně hledat řešení.

Také budeme jednat se zástupci stávající privátních subjektů v našem městě, zajišťujících i stomatologickou péči a i s nimi se pokusíme hledat perspektivní řešení / např. cestou bytové politiky /.

Vážení občané, věříme, že výše popsané naše aktivity povedou k získání nového stomatologa či stomatologů pro náš region. K tomu, abychom mohli začít jednat, ale potřebujeme Vaši důvěru a Vaše hlasy v nadcházejících komunálních volbách!

Autor: jménem Meziříčského fóra  MUDr. Jiří Kaše, dětský lékař a zastupitel

D doprava

V našem městě je doprava problematická již z několika úhlů pohledu. Tím prvním je, že město postrádá objízdnou trasu, která by zvládla odvést velký objem dopravy tak, aby nezatížila okolní malé obce.

Druhým problémem je tranzitní kamionová doprava, která byla v roce 2014 z města vyloučena, ovšem ne zcela. Jako nejlepší řešení dopravy je vybudování velkého obchvatu města, který by tyto problémy mohl zcela vyřešit.

Tímto krokem by byl snížen počet projíždějících vozidel městem, ale má to i spoustu dalších pozitiv. Například zvýšení bezpečnosti pro chodce a cyklisty. Bezpečnější cesta za vzděláním a sportem pro naše děti! Přispělo by to i ke zkvalitnění cest, které by již nemusely trpět pod náporem těžkých nákladních vozidel, která nezřídka překračují maximální povolenou hmotnost. S tím vším souvisí i snížení škodlivých výfukových plynů z projíždějících vozidel a snížení prašnosti.

Už by se nemuselo stávat, že záchranné složky IZS zůstanou stát v dopravní zácpě, protože nemohou projet městem.

Za Meziříčské fórum Jiří Bárta