fbpx

Program politického hnutí MEZIŘÍČSKÉ FÓRUM

A – Aquacentrum

B – Bezpečnost

Bezpečnost pro nás znamená nejen vybudování nové služebny městské policie v prostorách po České spořitelně, doplnění stavu městské policie na počet potřebný k zajištění nepřetržité služby strážníků 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Ale i bezpečný pohyb osob a cyklistů po městě. Ten chceme zajistit především dalšími opravami chodníků a místních ulic.

Prioritou pro nejbližší období je vybudování přechodu přes ulici K novému nádraží za Penny marketem, kde každé ráno přebíhá přes frekventovanou silnici spousta žáků i dospělých při chůzi do školy či na autobus nebo vlak. V současné době je již projektová dokumentace na tento přechod dokončena a po schválení rozpočtu a uvolnění peněz by nic nemělo bránit jeho výstavbě.

B – Bytová politika

Bytová politika je pro nás také důležité téma. Už od roku 2008 počet obyvatel našeho města soustavně klesá, což je způsobeno nejen stárnutím populace ale i odchodem mladé generace do jiných měst.  V současné době dochází ke zdražování hypoték a úvěru, takže ne každý má možnost si financovat vlastní bydlení. Město však volné bytové kapacity nabídnout nemůže.

V této oblasti se chceme zaměřit na dvě oblasti. V roce 2016 město koupilo bývalý internát SŠŘS Hornoměstská, který je dosud nevyužitý. Chtěli bychom se zasadit o jeho přestavbu na dům s pečovatelskou službou.

Pro mladé a neúplné rodiny, které nemají možnost zajistit si své vlastní bydlení, je potřeba zajistit do budoucna bydlení jinak a to především výstavbou nájemních bytů s využitím dotací podle nového zákona o sociálním bydlení, který nyní připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, nebo vládního programu výstavba.

C – Centrum města

Problematické, tolik diskutované a celé město rozdělující téma je CENTRUM MĚSTA. Přesto si myslíme, že mnohé věci jsou strašně jednoduše řešitelné. Dovolili jsme si řešení problémů centra města shrnout do třech P: Parkování, Předláždění a Příjemné prostředí.

Největším problémem ve středu našeho města je PARKOVÁNÍ. Často je naše náměstí nazýváno jediným placeným kruhovým objezdem v České republice. Přijedete autem, zaplatíte deset Kč u vjezdu, dvakrát dokola objedete náměstí, a protože nezaparkujete, tak odjíždíte pryč.
Existuje více technických možností řešení, přičemž všechny rozumné možnosti mají společný princip. Určí se doba, po kterou je parkování zdarma, hodinová sazba a sazba za dlouhodobé parkování. Chceme, aby každý mohl na naše náměstí přijet autem, vyřídit nezbytné úkony a zase odjet. Nezbytnými úkony jsou návštěva lékaře, banky, úřadu, obchodů apod. Na dlouhodobé parkování by bylo využito parkování v bývalém Svitu, které nebude zpoplatněno.

Dalším diskutovaným problémem centra města je PŘEDLÁŽDĚNÍ. Na mnohých místech je již dlažba opravdu ve špatném stavu. Nejde vyměnit dlažbu a za rok ji nechat zničit, protože plynaři nebo vodaři budou kopat do země. Důležitou a podstatnou informací je, že plynaři mají v plánu rekonstrukci sítí ve VM až v roce 2021.

Samozřejmě chceme, aby v centru města bylo PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ. Chceme, aby se kroky obyvatel a návštěvníků města ubíraly do centra města. Jednou z podstatných věcí, kterými se liší město od vesnice, jsou odpočinkové zóny pro obyvatele či návštěvníky města. Kde jinde by měly být než v centru?

D – dentisté, dentální péče

Nedostatek dentistů, respektive stomatologů v našem městě kopíruje jejich nedostatek v celé republice. Jsme si vědomi toho, že ambulantní lékařská péče je prakticky zcela privátní záležitostí / a tedy i péče stomatologická/ a že faktickou zodpovědnost za dostupnost této péče ze zákona nesou zdravotní pojišťovny. Přesto si myslíme, že se naše město k této problematice má postavit čelem a pomoci ji řešit.

Na II. základní škole vlastní město zubní ordinaci, která je minimálně využívána.

Navrhneme zastupitelstvu tuto ordinaci moderně vybavit stomatologickou technikou a nabídnout formou dlouhodobého zápočtu těchto investic do pronájmu ordinace mladému, začínajícímu stomatologovi. Lze uvažovat i o odpočtu dlužné investice při zavázání se tímto stomatologem v této ordinaci působit adekvátní počet let.

Zkusíme oslovit vedení lékařské fakulty a pokusíme se vypsat pro mladé stomatology městské stipendium – opět s podmínkou závazku na několik let práce v našem městě.

Jednoznačně na úrovni města budeme jednat se zástupci zdravotních pojišťoven o vzniklé situaci v našem regionu a budeme společně hledat řešení.

Ddoprava

V našem městě je doprava problematická již z několika úhlů pohledu. Tím prvním je, že město postrádá objízdnou trasu, která by zvládla odvést velký objem dopravy tak, aby nezatížila okolní malé obce.

Druhým problémem je tranzitní kamionová doprava, která byla v roce 2014 z města vyloučena, ovšem ne zcela. Jako nejlepší řešení dopravy je vybudování velkého obchvatu města, který by tyto problémy mohl zcela vyřešit.

Tímto krokem by byl snížen počet projíždějících vozidel městem, ale má to i spoustu dalších pozitiv. Například zvýšení bezpečnosti pro chodce a cyklisty. Bezpečnější cesta za vzděláním a sportem pro naše děti! Přispělo by to i ke zkvalitnění cest, které by již nemusely trpět pod náporem těžkých nákladních vozidel, která nezřídka překračují maximální povolenou hmotnost. S tím vším souvisí i snížení škodlivých výfukových plynů z projíždějících vozidel a snížení prašnosti.

Už by se nemuselo stávat, že záchranné složky IZS zůstanou stát v dopravní zácpě, protože nemohou projet městem.