fbpx

Vážení obyvatelé a obyvatelky (voliči) našeho města i všech místních částí

Vážení obyvatelé a obyvatelky (voliči) našeho města i všech místních částí,

do voleb zbývá již necelý týden. Možná ještě nejste rozhodnuti, koho budete volit, možná jste již rozhodnuti, že k volbám vůbec nepůjdete. Posledních 14 dnů máte schránky plné volebních letáků, politické strany i uskupení Vás bombardují svými programy a vy už toho máte dost. A proto k volbám nepůjdete, vždyť jsou všichni stejní.

Nedělejte to. Běžte k urnám a vhoďte tam své hlasy. Vždyť se jedná o naše město, všichni chceme, aby se nám v něm dobře žilo. Můžeme se na tom podílet alespoň tím, že do zastupitelstva vybereme lidí, o kterých si myslíme, že pro to udělají maximum.

Nejjednodušší variantou je zaškrtnout celou kandidátku. Nejlépe samozřejmě tu naši – kandidátku č. 6 – MEZIŘÍČSKÉ FÓRUM, na které je 23 kvalitních kandidátů, o kterých víme, že pro dobrý život v našem městě udělají maximum.

Pokud se Vám první možnost nelíbí, je tu ještě další varianta – zaškrtnout 23 kandidátů napříč stranami. Tento přístup vyžaduje ovšem vyšší míru zodpovědnosti, protože musíte vybrat lidi, kteří spolu budou 4 roky spolupracovat.

V minulém volebním období, po odvolání 5 členů rady z důvodu nespolupráce s ostatními členy zastupitelstva, bývalý starosta dobrovolně odstoupil ze své funkce se slovy „Nemohu pracovat s lidmi, které jsem si nevybral“. A to je právě to, v čem se hluboce mýlí všichni, kdo si to myslí.

Starosta si své spolupracovníky nevybírá. Jediný, kdo má v tomto procesu právo výběru, jste vy, voliči. Vy vyberete v demokratických volbách 23 kandidátů, kteří se stanou na příští 4 roky zastupiteli a budou spolupracovat, ať se jim to líbí nebo ne. Vy jste jim k tomu dali mandát a Vám se budou muset zodpovídat, když to nebude klapat.

A těchto zvolených 23 zastupitelů si ze svého středu zvolí starostu, místostarostu a členy rady. A těchto zvolených 23 zastupitelů může kohokoliv z nich zase během volebního období kdykoliv z jeho postu odvolat. Jediné, co je k tomu potřeba, je shoda nadpoloviční většiny. Není tedy pravda, že starosta nemůže spolupracovat s lidmi, které si nevybral. Starosta musí být ochoten spolupracovat s každým, koho jste mu vybrali vy voliči.

TAK NENECHTE VOLBY PLAVAT A PŘIJĎTE 5. – 6.10. K VOLEBNÍM URNÁM.

I VÁŠ HLAS SE POČÍTÁ.

VOLTE Č. 6 – MEZIŘÍČSKÉ FÓRUM