fbpx

Výhoda města, která je zároveň jeho noční můrou

Velké Meziříčí má jednu nesmírnou výhodu, kterou spousta měst v České republice nemá. Ovšem tato výhoda se může během několika málo okamžiků stát obrovskou nevýhodou (A také se tak často stává). Dle statistik ŘSD a celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti, které proběhlo v roce 2016, projede přes dálnici D1 denně až 43 847 vozidel, z toho ve špičce až 6 974 vozidel za hodinu. Pokud se na D1 stane dopravní nehoda, řidiči se okamžitě snaží najít objízdnou trasu, ovšem zde je největší problém. Tím problémem je, že naše město nemá žádnou objízdnou trasu. Veškerá doprava tudíž proudí centrem města. Řidiči totiž chtějí najít tu nejkratší možnou objížďku. Na takové situace s tak velkým objemem dopravy není naše silnice stavěna. Statistiky říkají, že průměrně během pracovního dne projede přes město 12 969 vozidel. V hodinové špičce to může být průměrně 1 308 vozidel za hodinu. Z dalších statistik vyplývá, že do Velkého Meziříčí celkově přijede po krajské silnici číslo 602 průměrně 1 147 těžkých nákladních vozidel (pro více informací, jak bylo této hodnoty TNV dosaženo, viz http://scitani2016.rsd.cz/pages/map/descriptionTable.aspx). To dělá průměrně necelých 48 těžkých nákladních vozidel za hodinu. Mapa níže znázorňuje úsek, ze kterého byla použita statistická data.

Problém s tranzitní kamionovou dopravou byl již částečně řešen v roce 2014, a to dopravními značkami. Ovšem toto opatření není dostačující. Řidiči tyto značky nemusejí respektovat, a pokud policie zrovna v tomto úseku neprovádí kontrolu dodržování značení, žádný postih jim nehrozí. Problém tranzitní dopravy je možný řešit lépe – pomocí různých záchytných systémů. Ovšem pokud chceme řešit dopravu komplexně, tak je tuto situaci možné řešit, a to výstavbou velkého obchvatu města. Obchvat by odvedl veškerou tranzitní dopravu mimo město. Městu by se velmi ulevilo jak v oblasti dopravy, tak v oblasti bezpečnosti silničního provozu, ale nejenom zde. Snazší, a hlavně BEZPEČNĚJŠÍ cesta dětí ke vzdělání a sportu. Cyklisté by se již nemuseli obávat projíždějících nákladních vozů. Čistší a zdravější vzduch. Nižší úroveň opotřebování silnic v centru města. Není nic horšího, než když musíte jet k lékaři do jiného města, ovšem nemůžete vyjet ani z toho svého. Cestovat přes Velké Meziříčí může trvat pět minut, ale také hodinu.

Za Meziříčské fórum Jiří Bárta